Bokashi FAQ alebo poznáte Bokashi?

 

 

Počuli ste už o bokashi? Spolu s kompostovaním je to jedna z ďalších metód spracovania organického materiálu. A to celkom elegantne, priamo doma, bez zápachu, múch a veľkej námahy. Pripravili sme pre vás niekoľko základných informácií o tom, ako táto fermentácia organických zvyškov funguje.

 

Čo je bokashi?

Bokashi je metóda, ktorou môžeme spracovať organické zvyšky. Na rozdiel od bežného kompostovania, ktoré na rozklad odpadu vyžaduje vzduch a živé organizmy, metóda bokashi funguje na princípe anaeróbnej fermentácie. Metóda bokashi si vyžaduje nádobu bokashi. Do tejto nádoby navrstvíme organické kuchynské zvyšky a pridáme špeciálnu zmes bokashi obsahujúcu sušené mikroorganizmy. Výstupom tohto procesu je fermentovaný organický materiál, ktorý sa zapracuje do pôdy, vďaka čomu zlepší jej kvalitu a dodá jej potrebné živiny.

 

 

Aký je význam a pôvod pojmu bokashi?

Určitá forma metódy bokashi sa v poľnohospodárstve používa už stáročia v mnohých ázijských krajinách. Bokashi je japonský termín, ktorý doslova znamená "fermentovaná organická hmota". Tento koncept vyvinul začiatkom 80. rokov 20. storočia Dr. Teruo Higa, profesor na univerzite Ryukyu na Okinawe v Japonsku. Jeho cieľom bolo znížiť množstvo chemikálií používaných v poľnohospodárstve. Pri svojich pokusoch náhodne vynašiel technológiu efektívnych mikroorganizmov.

 

Čo je potrebné na spracovanie organických zvyškov pomocou bokashi?

Potrebujeme 3 veci:

  1. Špeciálnu nádobu bokashi s dvojitým dnom a kohútikom, určenú na fermentáciu biologického odpadu
  2. Bokashi zmes obsahujúcu sušené baktérie
  3. Organické zvyšky, ktorými plníme nádobu bokashi

 

Nádoba bokashi sa zvyčajne dodáva v balení s 1 zmesou bokashi (1 kg), miagačom, odmerkou na aplikovanie zmesi bokashi a plastovou nádobou na zber výluhu.

 

 

Ako funguje proces spracovania s pomocou bokashi?

Ide o anaeróbnu fermentáciu organických zvyškov. Účinné mikroorganizmy v zmesi bokashi sa aktivujú, keď sa navlhčia. Potom fermentujú organický odpad. V praxi to znamená, že organické zvyšky sú pokryté vrstvou zmesi bokashi, ktorá sa v nádobe vždy stlačí pomocou miagača, aby sa vytlačil vzduch a vytvorili sa tak vhodné podmienky na anaeróbnu fermentáciu. Keď je nádoba naplnená, nechá sa 2 týždne stáť/dozrievať bez povšimnutia . Potom je materiál pripravený na použitie.

 

 

Dve nádoby alebo jedna?

Niektoré zdroje uvádzajú, že po naplnení bokashi nádoby môžete obsah jednoducho vysypať do uzavretého vedra a nechať ho dofermentovať, zatiaľ čo budete znovu dopĺňať vašu bokashi nádobu. Toto riešenie príliš neodporúčame z dvoch dôvodov. Po prvé, pri presypaní bioodpad prevzdušníte a kyslík je pre fermentáciu nežiaduci prvok. Po druhé, aj počas samotnej fermentácie sa môže v závislosti od zloženia bioodpadu vytvoriť fermentačná kvapalina a vy ju už nebudete môcť stočiť do vedra. Aj to je dôvod, prečo na našom e-shope predávame bokashi rovno v tandeme.

 

Čo môžeme spracovávať pomocou bokashi?

V podstate všetko, čo môže kvasiť, je vhodné do nádoby bokashi, a preto je táto metóda najvhodnejšia a najideálnejšia na spracovanie organických zvyškov, ktoré vznikajú pri príprave jedál v našej kuchyni. Rovnako ako iné metódy kompostovania je metóda bokashi vhodná najmä na spracovanie zvyškov a odrezkov ovocia a zeleniny (vrátane citrusov), kávovej usadeniny, čajových listov, rezaných kvetov atď. Môžete ju však použiť aj na spracovanie varených potravín a mliečnych výrobkov. Aj v tomto prípade platí, že čím menšie sú kúsky, tým kvalitnejší je proces fermentácie.

 

 

Môžem do nádoby na bokashi vložiť aj zvyšky mäsa?

Často sa stretávame s informáciami, že do nádob bokashi môžeme ukladať aj zvyšky mäsových výrobkov, pretože anaeróbna fermentácia a kyslé prostredie, ktoré v bokashi vzniká, ničí zárodky všetkých patogénov. My v Kokoze sme však opatrní a túto možnosť ešte stále poriadne overujeme laboratórnymi testami. Preto zatiaľ odporúčame držať sa režimu rastlinných a mliečnych zvyškov.

 

Môžem do nádoby bokashi vkladať papier?

Tu nemá zmysel spracovávať a zámerne pridávať papier, ako je to napríklad pri vermikompostovaní, kde natrhaný kartón alebo papier môže zároveň pomôcť absorbovať prebytočnú vlhkosť, podporiť uhlíkovú zložku a štruktúru kompostu. Jediným dôvodom by bol vznik čiernej plesne, ak by ste zabudli šťavu z bokashi pravidelne stáčať. Papier je tiež vhodné použiť na vystlanie dna a bokov nádoby. Tiež na vystlanie poslednej vrstvy bioodpadu, aby bola nádoba udržiavaná čo najčistejšia.

 

Aký výstup získam pri metóde bokashi?

Prešli štyri týždne, bokashi je zfermentované a čo s ním teraz? Okrem charakteristického kyslastého zápachu z fermentácie sa na prvý pohľad zdá, že ide stále len o čerstvý biologický odpad. To je však omyl! Bioodpad má teraz úplne iné fyzikálne a chemické vlastnosti, je mäkký, slizký a hlavne plný mikroorganizmov. Ako naložiť s materiálom bokashi sa dozviete v článku: Máme pre vás 7 tipov, ako zaobchádzať s materiálom bokashi.

Druhým výstupom je fermentačná tekutina nazývaná džús bokashi. Na našom blogu si tiež môžete prečítať, čo to je a na čo je to dobré.

 

 

Čo ak sa objaví pleseň?

Pleseň sa môže vyskytovať v dvoch formách - bielej a čiernej. Biela pleseň môže znamenať, že bokashi plníte pomaly a v nádobe je veľa vzduchu. Táto pleseň je prospešná a podporuje proces rozkladu. Ak sa však obávate jej prítomnosti, môžete na hornú vrstvu zmesi bokashi položiť kus hrubého papiera, ktorý zabráni jej šíreniu.

 

Tmavá pleseň sa zvyčajne objaví, keď sa niečo pri metóde bokashi neurobí správne. Možno nebola nádoba na bokashi dostatočne uzavretá, pridali ste príliš málo alebo nepravidelne zmes mikroorganizmov alebo ste zabudli stáčať fermentačnú tekutinu. V takom prípade vyprázdnite obsah kompostéra, ideálne do náhradnej nádoby s vekom, a pridajte rovnaké množstvo zmesi bokashi, ktorá vám pomôže spracovať organické zvyšky. Okrem toho sa odporúča prikryť tento materiál zeminou a nechať ho 4 týždne odstáť. Potom ho môžete použiť pri hnojení záhrady.

 

 

 

Aké sú výhody bokashi výstupu v pôde?

Výsledným výstupom z bokashi je materiál, ktorý obohacuje pôdu o potrebné a užitočné živiny. V angličtine sa v súvislosti s bokashi používa pojem soil conditioner (pôdny kondicionér). Medzi výhody, ktoré sa v štúdiách najčastejšie uvádzajú, patrí pozitívny vplyv na rozmanitosť pôdneho mikrobiálneho spoločenstva, alternatíva náhrady nakupovaných chemických hnojív, zlepšenie poľnohospodárskeho prostredia, odpudzovanie škodcov, zvýšenie kvality pôdy, zvýšenie úrody atď. S Kokozou sa chystáme dať vzorky overiť prostredníctvom výživových pokusov, ktoré sa vykonávajú s cieľom určiť vplyv hnojív.

 

Čo presne je zmes bokashi a ako s ňou pracovať?

Bokashi zmes, v angličtine bokashi mix alebo bokashi bran ( bran = otruby), je kontrolovane vyrábaná zmes, ktorá sa používa na naštartovanie a urýchlenie fermentácie organických zvyškov.

Aké je tajomstvo zmesi bokashi a kde ju získať, sa dozviete v článku na našom blogu. Bokashi zmes si môžete kúpiť aj v našom e-shope.

 

 

Pre koho a kde je táto metóda vhodná?

Bokashi je metóda vhodná pre tých, ktorí chcú ľahko triediť organické zvyšky v domácnosti. Bokashi nádoba vyzerá ako plastový odpadkový kôš, takže je kompaktná a možno ju umiestniť v interiéri, napr. vedľa nádob na triedený odpad. Je vhodná aj do malej garsónky. Výhodou je, že nádoba je úplne uzavretá, nemá žiadne otvory, a preto nezapácha ani nepriťahuje hmyz. Ak vás zaujíma porovnanie s vermikompostérom, na blogu sme pripravili malé porovnanie.

 

 

Na čo by som mal myslieť, než si zaobstarám bokashi?

Pred zaobstaraním bokashi je dobré premyslieť si, ako budete s výstupom bokashi nakladať. Použijete ho na hnojenie svojej záhrady, pridáte ho do záhradného kompostu alebo ho odnesiete do komunitnej záhrady alebo inému pestovateľovi? Alebo vás výstup nezaujíma, ale chcete len pohodlné riešenie na triedenie organických zvyškov z domácnosti a umiestnenite výstup do hnedého kontajnera? Výstup bokashi môžete dať aj dážďovkám do vermikompostéra. Dážďovky bokashi milujú.

 

Odkiaľ získavame informácie o Bokashi?

Bokashi sa zaoberáme v teórii aj v praxi.  Všetko konzultujeme s odborníkmi zo sveta odpadov a kompostovania, z ktorých niektorí sú súčasťou našej pracovnej skupiny na téma kompostovanie, ako napríklad RNDr. Petra Innemanová, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK, doc. RNDr. Ing. Aleš Hanč, PhD. z ČZU, Ing. Petr Plíva, CSc. z VÚZT alebo Ing. Bc. Kamila Řebíčková z ÚKZÚZ.

 

Radi by sme spolupracovali s ÚKZÚZ pri overovaní patogénov, kvality výstupov a výživárskych pokusov. Okrem toho sme sa zahĺbili do štúdia existujúcich informácií a poznatkov, na základe ktorých sme urobili teoretický rešerš o bokashi. Sme tiež v úzkom kontakte so spoločnosťou Skaza, ktorá vyrába nádoby bokashi a má tiež vlastné dlhodobé skúsenosti a štúdie. Preto sme sa vybrali do Slovinska, aby sme sa s nimi osobne stretli.

 

Máte záujem o viac informácií o bokashi? Vypočujte si náš podcast! 

 

Zaujímavé zdroje, alebo jedna otruba rozprávala:

Viac informácií o bokashi nájdete najmä v angličtine. Tu je niekoľko webových stránok, ktoré sa zaoberajú bokashi. Neváhajte sa pozrieť na internet a vyhľadajte pod heslom "bokashi" ďalšie informácie. Krátku predstavu o tejto metóde možno nájsť aj vo videách na YouTube.