Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovania

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je KOKOZA, o.p.s., IČO 24228630 so sídlom Praha - Vinohrady, Chodská 1281/30, PSČ 120 00 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Hala 40, Bubenské nábřeží 306/13, 170 00 Praha 7-Holešovice

email: info@kokoza.sk

telefón: +420 724 488 733

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval povereníkov na ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Správca spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • po dobu, potrebnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy: ERGOTEP, d.i. (dodávateľ fulfillmentu = sklad a odosielanie objednávok), GoPay s.r.o., Zásielkovňa
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu: Shoptet
 • zaisťujúce účtovné a administratívne služby: Prodimo accounting s.r.o, Airtable
 • zaisťujúce marketingové služby: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp), Facebook Ireland Ltd., Google, Inc., Hotjar
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Cookies

Čo sú to cookies a ako fungujú?

Cookies sú maličké súbory tvorené písmenami a číslami, ktoré sa počas používania webových stránok ukladajú vašim webovým prehliadačom. Sú teda vytvárané webovým serverom a používajú sa primárne na zaistenie fungovania a zvýšenia efektivity webových stránok, zhromažďujú a ukladajú informácie o užívateľovi. Na čo cookies používame? Používame cookies, aby sme vám umožnili pohodlné prezeranie webu a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

 

Aké cookies používame?

 1. Nevyhnutné (vždy aktívne nemožno vypnúť)

Tieto cookies sú potrebné, aby web fungoval správne.

 1. Analytické

Pomáhajú nám pochopiť, ako web používate. S ich pomocou sa môžeme stále zlepšovať a prispôsobovať web vašim potrebám. Používame ich, aby sme vedeli napr. na aké stránky používatelia klikajú, ako dlho na nich zostávajú a kde máme chyby, ktoré sú potrebné opraviť.

 1. Profilujúce (marketingové)

Vďaka týmto cookies vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné. Ide o reklamné súbory tretích strán, ktoré majú oprávnenie ich využívať na reklamné účely. Medzi tieto strany patria napríklad poskytovatelia sociálnych sietí.

 

Tretie strany využívajúce súbory cookies na našom webe

 

Spoločnosť                                                                 Použitie

Google                                                                        Analytické, marketingové

Facebook                                                                    Analytické, marketingové

Heuréka                                                                      Analytické, marketingové

Seznam.cz                                                                  Analytické, marketingové

Zboží                                                                           Analytické, marketingové

Hotjar                                                                          Analytické

 

Podľa údajov, ktoré zhromažďujú tretie strany vás nemožno identifikovať.

Vo svojom internetovom prehliadači môžete cookies odmietnuť alebo nastaviť používanie iba niektorých súborov cookies.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2019.